• profesionálny prístup
  • kvalita a rýchlosť poskytovaných služieb
  • odbornosť a zručnosť
  • kompetentnosť
  • možnosť osobného kontaktu
  • prístup ku klientom
Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Vitajte

"Neustále sa zdokonaľujeme a premieňame naše vedomosti v prospech a spokojnosť klientov, zaisťujúc profesionálne a efektívne riešenia a individuálny prístup."

Služby, ktoré pre vás ponúkame:služby

UK200groupSKDPSKAUIAPA

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S